سوال دارید؟

02333344716

آدرس ما

سمنان

 

سبد خرید

درمورد رنگ کاری چوب

به طور کلی انواع رنگ که برای چوب به کار برده می شود شامل موارد زیر است :

 رنگ های فوری (کیلر، سیلر، نیم پلی استر، تمام پلی استر،رنگ های خودرو برای چوب)، لاک الکل، روغن گیاهی مخصوص چوب ، رنگ روغنی، روغن های طبیعی، واکس چوب طبیعی، رنگ پلی اورتان، رزین های اپوکسی، پتینه ی چوب و رنگ های سالم و بی ضرر برای اسباب بازی کودکان.

از نظر ظاهری نیز رنگ کاری چوب به دو دسته تقسیم می شود، رنگ های شفاف که در آن خود چوب دیده شود و رنگ های پوششی که سطح چوب دیده نمی شود. برای مثال اگر چوبی که می‌خواهیم رنگ کنیم خوش نقش باشد و بخواهیم نقوش آن به چشم بیاید باید از رنگ‌های روشن که زیر آن دیده می‌شود استفاده کرد و اگر بخواهیم چوبی که نقوش جالبی ندارد و بتونه هم شده است را رنگ کنیم بهتر است از رنگ‌هایی استفاده کنیم که سطح کار را طوری بپوشانند که زیر کار دیده نشود.

 

انواع رنگ مناسب رنگ کاری چوب

به طور کلی انواع رنگ که برای چوب به کار برده می شود شامل موارد زیر است :

 رنگ های فوری (کیلر، سیلر، نیم پلی استر، تمام پلی استر،رنگ های خودرو برای چوب)، لاک الکل، روغن گیاهی مخصوص چوب ، رنگ روغنی، روغن های طبیعی، واکس چوب طبیعی، رنگ پلی اورتان، رزین های اپوکسی، پتینه ی چوب و رنگ های سالم و بی ضرر برای اسباب بازی کودکان.

از نظر ظاهری نیز رنگ کاری چوب به دو دسته تقسیم می شود، رنگ های شفاف که در آن خود چوب دیده شود و رنگ های پوششی که سطح چوب دیده نمی شود. برای مثال اگر چوبی که می‌خواهیم رنگ کنیم خوش نقش باشد و بخواهیم نقوش آن به چشم بیاید باید از رنگ‌های روشن که زیر آن دیده می‌شود استفاده کرد و اگر بخواهیم چوبی که نقوش جالبی ندارد و بتونه هم شده است را رنگ کنیم بهتر است از رنگ‌هایی استفاده کنیم که سطح کار را طوری بپوشانند که زیر کار دیده نشود.